Poprawczak nastroju

Książka już dostępna w sprzedaży!

Kontury ludzi siedzących dyskutujących przy stole

Happy to workWork to be happy

Pozytywne warsztaty i szkolenia dla firm

Zadbaj o swoich pracowników w innowacyjny sposób

Czym się zajmuję?

Optymisja powstała w 2015 roku i jest to jedyna w Polsce firma oferująca warsztaty i szkolenia z zakresu humoru, optymizmu i pozytywnej psychologii.

Misją firmy jest poprawa jakości miejsca pracy i relacji między pracownikami w nowy oryginalny sposób, łącząc edukację z rozrywką. Oferowane warsztaty bazują na badaniach naukowych w dziedzinie humoru w miejscu pracy i nawiązują do tradycji pozytywnej psychologii.

board

Do tej pory przeprowadziłam ponad 200 warsztatów dla wielu różnych grup zawodowych i wiekowych, po polsku , po angielsku, online i offline, jednorazowo i cyklicznie.

slide 10
slide 11
slide 1
slide 2
slide 3
slide 12
slide 4
slide 5
slide 6
slide 7
slide 8
slide 9
slide 10
slide 11
slide 1
slide 2
slide 3
slide 12
slide 4
slide 5
slide 6
slide 7
slide 8
slide 9
slide 10
slide 11
slide 1
slide 2
slide 3
slide 12
slide 4
slide 5
slide 6
slide 7
slide 8
slide 9
arrow-icon
arrow-icon

Czym jest pozytywna psychologia?

Pozytywna psychologia zajmuje się tym, co z nami jest tak i tym różni się od zwykłej psychologii, która zajmuje się tym, co z nami nie tak i stara się nas naprawić. Pozytywna psychologia skupia się na naszych silnych stronach i zachęca do ich rozwoju. Bada czym jest szczęście, stara się odpowiedzieć na pytanie: “Co czyni nas szczęśliwymi”? i obala wiele mitów np. tych dotyczących pieniędzy i władzy jako źródeł szczęścia. Promuje dobrostan psychiczny i dobre relacje w życiu prywatnym i zawodowym.

people laughing

Jak wykorzystuję moją wiedzę o humorze?

Rozumienie jak funkcjonuje humor pomaga mi stworzyć różne materiały szkoleniowe, gry i zabawy dla uczestników warsztatów. Humor jest między innymi narzędziem do integracji, rozwiązywania konfliktów, budowania marki czy rozładowania stresu. Kiedy uczestnicy biorą udział w warsztatach mają szansę wypróbować i poznać humor strategiczny czyli humor użyty w konkretnym celu np. marketingowym czy relaksacyjnym. Warsztaty nie polegają tylko na rozbawianiu uczestników, ale także na wspólnej analizie podawanych przykładów i inspirowaniu do refleksji na temat znaczenia humoru w miejscu pracy.

people debating